Regulamin

Regulamin świadczenia usług sklepu ksiegarniabk.pl

§ 1

ksiegarniabk.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” z siedzibą w Warszawie przy ul. Conrada 13 ; NIP: 1181603871 ; REGON: 017340814; KRS: 0000032355. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie ksiegarniabk.pl.

§ 2

ksiegarniabk.pl jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać książki. 

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ksiegarniabk.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (https://ksiegarniabk.pl/moje-konto/) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji książkowej, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Stowarzyszenia „Bardziej Kochani” bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu i opłaceniu zamówienia.
 5. Dostępną metodą płatności za wybrane produkty (również przy odbiorze osobistym), jest skorzystanie z szybkich płatności internetowych, dostarczanych przez firmy: DotPay oraz PayU.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 48h od momentu otrzymania otrzymania płatności za zamówienie. W tym czasie paczka zostanie spakowana i przyszykowana do wysyłki. Czas potrzebny na doręczenie w przypadku wysyłki, jest zależny od Poczty Polskiej, ale zazwyczaj dostawa nie przekracza 2 dni roboczych od momentu nadania.
 7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a ksiegarniabk.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek ksiegarniabk.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni i przyjmowane są wyłącznie na adres: info@bardziejkochani.pl. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, ksiegarniabk.pl  zareklamowany towar odsyła na koszt Zamawiającego.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, ksiegarniabk.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi ksiegarniabk.pl.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. W związku z tym informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów osób z Zespołem Downa bardziej Kochani, Conrada 13, 01-922 warszawa adres poczty elektronicznej: info@bardziejkochani.pl.
 2. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko, email, adres, numer telefonu.
 4. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
 5. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi.
 6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 7. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi przesyłanie informacji o działaniach Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością w tym oferty wydawniczej. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej.
 8. Sprzeciw w stosunku do czynności jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.